22410 82841       6936636936 - 6936874188   24h Service σε όλη την Ρόδο
Loading...
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Όλη η νομοθεσία των ανελκυστήρων & τεχνικές οδηγίες σε ένα φυλλάδιο

Η εταιρία μας έχει καταφέρει και έχει συγκεντρώσει μέσα σε λίγες σελίδες, όλο το βασικό νομοθετικό πλαίσιο των ανελκυστήρων, καθώς και χρήσιμες τεχνικές οδηγίες για την κατασκευή και την επιλογή του κατάλληλου ανελκυστήρα με βάση τις διαστάσεις και τις ανάγκες κάθε κάθετης μετακίνησης προσώπων & φορτίων. Η διανομή του είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε το φυλλάδιο πατώντας την διπλανή εικόνα!
(Για την τελευταία έκδοση του φυλλαδίου, επικοινωνήστε μαζί μας)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
Βρείτε τα πάντα σχετικά με τον ανελκυστήρα συγκεντρωμένα εδώ!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ., ΦΕΚ 210 Α/18/12/85), όταν σε ένα κτίριο υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της επιφανείας του περιβάλλοντος χώρου και του δαπέδου του τελευταίου ορόφου μεγαλύτερη από 9 μέτρα, τότε είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων.
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
• Το καθαρό πλάτος του θαλάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1100mm, και το καθαρό βάθος του (από την πόρτα μέχρι απέναντι) τουλάχιστον 1400mm. Οι ελάχιστες αυτές διαστάσεις αντιστοιχούν σε εμβαδόν Ε=1,54m2, το οποίο αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 8 ατόμων (ωφελίμου φορτίου 600 ή 630 kg)
• Σε περίπτωση που ο θάλαμος έχει δυο πόρτες υπό γωνία , τότε η διάσταση του θαλάμου από την (κάθε) πόρτα μέχρι απέναντι πρέπει να είναι τουλάχιστον 1400mm, οπότε προκύπτει θάλαμος διαστάσεων (ΠxB) 1400x1400mm που έχει εμβαδόν Ε=1,96m2 , που αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 10 ατόμων
• Σε κτίρια με τέσσερις ορόφους και άνω είναι προτιμότερο ο ανελκυστήρας να έχει διαστάσεις (ΠxB) 1100x2200mm για να δέχεται και φορείο.
• Αξίζει να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα με τον ΓΟΚ, στις περιπτώσεις όπου στο κτίριο υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας, τότε αυτός μπορεί να είναι και μικρότερων διαστάσεων (π.χ. για ωφέλιμο φορτίο 300Kg) με την προϋπόθεση όμως ότι ο πρώτος μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους ορόφους του κτιρίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ
• Το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας , καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ81-70 απαιτείται ελάχιστο άνοιγμα πόρτας 800mm. Σύμφωνα όμως με τον ελληνικό Γ.Ο.Κ., το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας πρέπει να είναι 850mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ
• Τα εσωτερικά τοιχώματα πρέπει να είναι αντοχής από μη ανακλαστικό υλικό. Πρέπει να έχουν χρωματική αντίθεση με το δάπεδο.
• Είναι αναγκαίο να υπάρχει περιμετρικά στα τοιχώματα χειρολισθήρας εντόνου χρώματος σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο και αναδιπλούμενο κάθισμα.
• Το δάπεδο πρέπει να είναι αντιολισθηρό, λείο και να διευκολύνει τους ελιγμούς αναπηρικού αμαξιδίου.
• Ο φωτισμός στο δάπεδο να είναι 50-75 lux, κάθετος, ομοιόμορφα κατανεμημένος.
• Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, όταν δεν υπάρχει χώρος για περιστροφή, χρειάζονται καθρέπτη τοποθετημένο απέναντι από την πόρτα, του οποίου η κάτω πλευρά πρέπει να απέχει από το δάπεδο 700mm και η επάνω να φτάνει σε ύψος 2.000mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ
• Στα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας οι πόρτες του φρέατος μπορεί να είναι και ανοιγόμενες, όμως ο μηχανισμός (ελατήριο) που τις κλείνει πρέπει να ρυθμίζεται κατάλληλα, για την απρόσκοπτη χρήση των ανελκυστήρων από άτομα με μειωμένη δύναμη ή προβλήματα στη κίνηση (μέγιστη απαιτούμενη δύναμη για άνοιγμα πόρτας 15 Newtons). Όπου όμως για λόγους ασφαλείας τοποθετούνται και πόρτες στον θάλαμο, δεν επιτρέπεται να είναι ανοιγόμενες αλλά μόνο συρόμενες.
• Στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό πρέπει να είναι αυτόματες συρόμενες. Η ταχύτητα με την οποία κλίνει μία αυτόματη πόρτα και ο χρόνος αναμονής, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ασφαλούς και αυτόνομης κίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η ταχύτητα αυτή δε πρέπει να υπερβαίνει τα 0.30μ/sec ενώ ο χρόνος αναμονής να μην είναι μικρότερος από 6 sec. Ακόμη πρέπει να διαθέτει φωτοκύτταρο χαμηλά και μηχανισμό ασφαλείας που την ανοίγει ξανά αν συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Το μηχανοστάσιο είναι ο χώρος όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί ο κινητήριος μηχανισμός του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και ο κεντρικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχων.
 • Το μηχανοστάσιο πρέπει να είναι χώρος κλειστός, με στερεούς τοίχους, οροφή και δάπεδο και πρέπει να είναι προσιτός μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα. Επίσης δεν πρέπει να περιέχει αγωγούς, καλώδια ή διατάξεις διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται με τον ανελκυστήρα.
 • Το δάπεδο του μηχανοστασίου πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.
 • Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι ανθεκτικά και να μην ευνοούν τον σχηματισμό σκόνης.

ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Το μηχανοστάσιο μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες θέσεις σχετικά με το φρέαρ
 • Είτε στο υπόγειο της οικοδομής δίπλα στο φρέαρ σε οποιαδήποτε πλευρά του, (η θέση αυτή είναι και η πλέον συνιστώμενη).
 • Είτε στο δώμα πάνω ακριβώς από το φρέαρ (περίπτωση που δεν συνίσταται)
 • Είτε σε κάποια άλλη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να βρίσκεται όσο γίνεται πλησιέστερα στο φρέαρ. Δεν συνιστώνται θέσεις που απέχουν πάνω από 5m (οριζόντια) από το φρέαρ.

Αν το μηχανοστάσιο δεν είναι γειτονικό προς το φρέαρ, τότε οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις οι οποίες συνδέουν το μηχανοστάσιο με το φρέαρ του ανελκυστήρα, πρέπει να είναι εγκατεστημένες (προστατευμένες) μέσα σε έναν αγωγό, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Συνιστάται διατομή αγωγού διαμέτρου Φ100 έως Φ120mm ή δύο αγωγοί διαμέτρου Φ80mm.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ81-2, οι διαστάσεις του μηχανοστασίου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε :

 • Μπροστά από τον ηλεκτρικό πίνακα να υπάρχει διαθέσιμος χώρος εργασίας βάθους 70cm και πλάτους όσο το πλάτος του ηλεκτρικού πίνακα. Ο χώρος αυτός αφορά τις ανάγκες συντήρησης.
 • Μπροστά από την μονάδα ισχύος να υπάρχει ελεύθερος χώρος εργασίας τουλάχιστον 50 x 60cm, για τις ανάγκες συντήρησης και τη χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης (απεγκλωβισμού).
 • Το καθαρό ύψος του μηχανοστασίου στις περιοχές εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.
 • Στις οδούς προσπέλασης από και προς τις περιοχές εργασίας πρέπει να υπάρχει χώρος (διάδρομος) διαθέσιμος τουλάχιστον 50cm και ύψους τουλάχιστον 1,80μ.

ΘΥΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Οι θύρες του μηχανοστασίου σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,60m και ελάχιστο ύψος 1,80m. Παρόλα αυτά όμως, συνιστάται καθαρό άνοιγμα θύρας 0,70cm, για την εύκολη διέλευση των υλικών του ανελκυστήρα κατά την αρχική εγκατάσταση, ή σε περίπτωση βλάβης. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν προς το εξωτερικό του μηχανοστασίου. Πρέπει να έχουν κλειδαριά με κλειδί, και να μπορούν να ανοίγονται μέσα από το μηχανοστάσιο, χωρίς κλειδί.
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
Τα μηχανοστάσια πρέπει να διαθέτουν επαρκή εξαερισμό. Αν ο εξαερισμός του φρέατος γίνεται μέσω του μηχανοστασίου, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (αθροιστικά). Γενικά, αν η μεταλλική θύρα του μηχανοστασίου περιέχει περσίδες εξαερισμού στο μισό τουλάχιστον εμβαδόν της, τότε ο εξαερισμός είναι επαρκής.

nomothesia-mixanostasio

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
1. Σε τμήματα του κτιρίου όπου απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλλει κατά της εξάπλωσης πυρκαγιάς, πρέπει αυτό να περικλείεται πλήρως από
αδιάτρητα τοιχώματα, δάπεδο και οροφή. Τα μόνα ανοίγματα που επιτρέπονται, είναι αυτά που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανελκυστήρα (θύρες φρεατίου, ανοίγματα εξαερισμού, οπές μεταξύ φρεατίου και μηχανοστασίου, ..…)
Τα τοιχία του φρεατίου συνιστάται να είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν). Η χρήση πλινθοδομής επιτρέπεται, αλλά κατασκευαστικά δεν συνιστάται.
Τα τμήματα των τοιχίων που βρίσκονται στην πλευρά των θυρών, καλό είναι να είναι κατασκευασμένα από πλινθοδομή, για να μπορεί να είναι εύκολα τροποποιήσιμα σε περίπτωση που χρειαστούν κάποιες διαφοροποιήσεις. Βέβαια πάνω από το άνοιγμα που προορίζεται για το κάσωμα, πρέπει να υπάρχει σενάζι (πρέκι) για εύκολη στερέωση του κασώματος της πόρτας.
Η οροφή του φρεατίου που προορίζεται για υδραυλικό ανελκυστήρα, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, αλλά για λόγους πρακτικής, πρέπει να γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης δεν απαιτείται πρόβλεψη για οπές, με εξαίρεση την σπάνια περίπτωση που το μηχανοστάσιο βρίσκεται στο δώμα του φρεατίου, όπου είναι χρήσιμο να προϋπάρχουν δυο οπές διαμέτρου 10cm σε μια γωνία της οροφής για την διέλευση του ελαστικού σωλήνα και των καλωδιώσεων.
2. Σε τμήματα του κτιρίου όπου δεν απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλλει κατά της εξάπλωσης πυρκαγιάς (π.χ. πανοραμικοί ανελκυστήρες), δεν
χρειάζεται να είναι πλήρως καλυμμένο. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητα τα εξής :
• περίβλημα ύψους 3,5 μέτρα τουλάχιστον από την πλευρά των θυρών
• περίβλημα ύψους 2,5μέτρα τουλάχιστον από τις υπόλοιπες πλευρές και
• πλήρης προστασία σε περιπτώσεις ανελκυστήρων εκτεθειμένων στις καιρικές συνθήκες.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν περιβλήματα από υαλοπίνακες, τότε αυτοί πρέπει να είναι πολυστρωματικής κατασκευής και ικανής αντοχής ώστε να μπορούν να αντέξουν μια δύναμη ίση με 300Ν ομοιόμορφα κατανεμημένη πάνω σε επιφάνεια 5cm2 κάθετα του φρεατίου, σε οποιοδήποτε σημείου του. Στην πράξη, η χρήση πολυστρωματικού υαλοπίνακα (triplex) πάχους 5 + μεμβράνη + 5 mm είναι αποδεκτή, εκτός των περιπτώσεων πολύ μεγάλων επιφανειών, όπου ενεργούμε κατά περίπτωση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Η εσωτερική επιφάνεια των τοιχίων πρέπει να είναι λεία χωρίς προεξοχές για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός του συντηρητή όταν αυτός βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου για συντήρηση του ανελκυστήρα. Τυχόν σιδηρόβεργες που μπορεί να προεξέχουν από την επιφάνεια του τοιχίου πρέπει να κόβονται και να τροχίζονται.
Συνιστάται επίσης η επίχριση (σοβάτισμα) της εσωτερικής επιφάνειας των τοιχίων.
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΙΩΝ
Κατά τη δόμηση των φρεατίων, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την όσο το δυνατό ακριβέστερη κατακόρυφη δόμηση των τοιχίων. Αυτό απαιτείται, διότι στους ανελκυστήρες, λόγω της κατακόρυφης κίνησης θεωρούμε σαν καθαρές διαστάσεις φρέατος, αυτές που προκύπτουν αν πάρουμε τα στενότερα σημεία του φρέατος κατά το αλφάδιασμά του.
Συνεπώς ένα μη καλοαλφαδιαμένο φρέαρ, έχει πολλές περιοχές μη ωφέλιμες.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στην κατακορυφότητα των ανοιγμάτων που προορίζονται για τοποθέτηση των θυρών ορόφου φρέατος. Τυχόν απόκλιση της κατακορυφότητας αυτής, θα δυσχεράνει την τοποθέτηση των κασωμάτων των θυρών αυτών.
Για τους λόγους αυτούς, πρέπει σε κάθε περίπτωση, να διαστασιολογούμε όλες τις διαστάσεις του φρεατίου (πλάτος, βάθος, …) κατά 3 έως 5 cm μεγαλύτερες από τις (θεωρητικά) απαιτούμενες.
ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Ο πυθμένας της κάτω απόληξης του φρεατίου πρέπει να είναι ενισχυμένης αντοχής, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις ακόλουθες δυνάμεις :
• Κάτω από κάθε οδηγό θαλάμου να μπορεί να δεχτεί φορτίο ίσο με το βάρος του οδηγού, προσαυξημένο με τα φορτία που αναπτύσσονται κατά την
λειτουργία της αρπάγης. Πρακτικά, αν θεωρήσουμε ένα φορτίο ίσο με το τετραπλάσιο του ωφελίμου φορτίου κάτω από κάθε οδηγό, μας καλύπτει σε κάθε περίπτωση.
• Κάτω από κάθε οδηγό αντιβάρου (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες) να μπορεί να δεχτεί φορτίο ίσο με το τριπλάσιο του ωφέλιμο φορτίο (προσεγγιστικά).
• Κάτω από την βάση του προσκρουστήρα θαλάμου (που βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πυθμένα) να μπορεί να αντέχει φορτίο ίσο με το 4πλάσιο
φορτίο που έχει ο θάλαμος πλήρως φορτωμένος. Πρακτικά πρέπει να υπολογίζουμε για το σημείο αυτό, φορτίο ίσο με το 8πλάσιο του ωφελίμου φορτίου
• Κάτω από το έμβολο, (για υδραυλικούς ανελκυστήρες) να μπορεί να αντέχει φορτίο ίσο (κατά προσέγγιση) με το 10πλάσιο του ωφελίμου φορτίου.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Αυτός πρέπει να γίνεται με ανοίγματα στην άνω απόληξη του φρεατίου με ελάχιστη διατομή ίση με το 1% της οριζόντιας διατομής του φρεατίου π.χ. για φρεάτιο διαστάσεων 1,80×2,50 m, το οποίο έχει εμβαδόν 4,5 m2, η ελάχιστη επιφάνεια αερισμού πρέπει να είναι 0,045m2 ή άνοιγμα (ενδεικτικά) 18×25 cm.

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟΛΗΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Με τον όρο άνω απόληξη φρεατίου, ονομάζουμε τον χώρο που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της τελευταίας στάσης.
Αυτός ο χώρος, κατά κανόνα πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο από το standard ύψος των ορόφων της οικοδομής, ώστε να υπάρχει χώρος για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και χώρος για τον συντηρητή, σε περίπτωση που βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου για εργασίες συντήρησης.
Ενδεικτικά, το ύψος του τελευταίου ορόφου (Υ.Τ.Ο.) πρέπει να είναι της τάξεως των 3400 έως 3600mm. (Κατασκευαστικά, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με ύψος της τάξεως των 3000 έως 3200 mm, στην περίπτωση αυτή όμως, απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει (με λήψη ειδικών μέτρων κατά την εγκατάσταση) και με ύψος τελευταίου ορόφου της τάξεως των 2800mm. Για περαιτέρω μείωση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την εταιρεία μας).
Σε ανελκυστήρες φορτίων, καλό είναι να έχουμε αρκετά μεγάλο ύψος τελευταίου ορόφου (της τάξεως των 3500 έως 4000mm).
Με τον όρο κάτω απόληξη φρεατίου, ονομάζουμε το χώρο που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της πρώτης στάσης. Ο χώρος αυτός προορίζεται για τις ασφαλιστικές διατάξεις του ανελκυστήρα, και για χώρο προστασίας του συντηρητή (σε περίπτωση ανεπιθύμητης καθόδου του θαλάμου).
Η κάτω απόληξη του φρεατίου (ή βάθος πυθμένα ΒΠ), πρέπει να έχει βάθος της τάξεως των 1200 έως 1400mm.
(Κατασκευαστικά, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με βάθος της τάξεως των 800 έως 1000mm, στην περίπτωση αυτή όμως απαιτούνται κάποιες πρόσθετες ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία του συντηρητή .Σε ακραίες περιπτώσεις, ο υδραυλικός ανελκυστήρας μπορεί να λειτουργήσει και με κάτω απόληξη της τάξεως των 600 έως 800mm. Για περαιτέρω μείωση, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την εταιρεία μας). Σε ανελκυστήρες φορτίων όμως, καλό είναι να έχουμε κάτω απόληξη με μεγαλύτερο βάθος (της τάξεως των 1500 έως 2000
mm).

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008 τέθηκε σε ισχύ η υπ” αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», καθώς και οι διορθώσεις των σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ 424/Β/10.03.2009.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και μάλιστα να επανελέγχονται περιοδικά, για την βεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6ετία.
• Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5ετία.
• Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4ετία.
• Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες. κάθε 3ετία
• Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ


Α. ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ*
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ GENELEC**
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):
5.1. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
5.2. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
5.3. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
5.4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

 

Β. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
2.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
Γ. ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ*
5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ GENELEC**
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):
6.1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
6.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
7. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

 

Δ. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ GENELEC
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ):
1.1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
1.2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ (εις διπλούν)
6. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ 2Φ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
Άτομα Ωφέλιμο Φορτίο (kg) Ελάχιστο Πλάτος Φρεατίου (mm) Ελάχιστο Βάθος Φρεατίου (mm) Ενδεικτικό Πλάτος Πόρτας (mm) Πλάτος Θαλάμου (mm) Βάθος Θαλάμου (mm) Μέγιστο Εμβαδό Θαλάμου (τμ)
3 225 1350 1350 700 800 850 0,7
4 300 1350 1500 700 900 1000 0,9
5 400 1450 1650 700 1000 1150 1,17
6 450 1550 1700 800 1100 1150 1,3
7 525 1550 1850 800 1100 1300 1,45
8 600 1550 1950 800 1100 1400 1,6
9 675 1550 2100 800 1100 1550 1,75
10 750 1650 2100 800 1200 1550 1,9
11 825 1650 2150 900 1200 1600 2,05
12 900 1750 2200 900 1300 1650 2,2
13 1000 1850 2150 1000 1400 1600 2,4
14 1050 1750 2450 900 1300 1900 2,5
15 1125 1750 2550 900 1300 2000 2,65
16 1200 1800 2550 1000 1350 2000 2,8
17 1275 1950 2850 1100 1200 2300 2,95
18 1350 2000 2800 1100 1350 2250 3,1
19 1425 2000 2900 1100 1350 2350 3,25
20 1500 2150 2950 1200 1400 2400 3,4
21 1600 2300 3050 1300 1400 2500 3,56
24 1800 2300 3050 1300 1500 2500 3,88
26 2000 2300 3250 1300 1500 2700 4,2
33 2500 2450 3250 1400 1800 2700 5
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
13. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛ/ΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ 2Φ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Άτομα Ωφέλιμο Φορτίο (kg) Ελάχιστο Πλάτος Φρεατίου (mm) Ελάχιστο Βάθος Φρεατίου (mm) Ενδεικτικό Πλάτος Πόρτας (mm) Πλάτος Θαλάμου (mm) Βάθος Θαλάμου (mm) Μέγιστο Εμβαδό Θαλάμου (τμ)
3 225 1250 1250 700 800 850 0,7
4 300 1350 1400 700 900 1000 0,9
5 400 1450 1550 700 1000 1150 1,17
6 450 1550 1550 800 1100 1150 1,3
7 525 1550 1700 800 1100 1300 1,45
8 600 1550 1770 800 1100 1400 1,6
9 675 1650 1950 800 1100 1550 1,75
10 750 1750 1950 800 1200 1550 1,86
11 825 1750 2000 900 1200 1600 1,92
12 900 1850 2050 900 1300 1650 2,2
13 1000 1950 2000 900 1400 1600 2,4
14 1050 1850 2300 900 1300 1900 2,5
15 1125 1850 2400 900 1300 2000 2,65
16 1200 1900 2400 1000 1350 2000 2,8
18 1350 1900 2650 1100 1350 2250 3,1
19 1425 1900 2750 1100 1350 2350 3,25
20 1500 2020 2800 1200 1400 2400 3,4
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ  ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΗ (BUS) ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)
Άτομα Ωφέλιμο Φορτίο (kg) Eλάχιστο Πλάτος Φρεατίου (mm) Ελάχιστο Βάθος Φρεατίου (mm) Ενδεικτικό Πλάτος Πόρτας (mm) Πλάτος Θαλάμου (mm) Βάθος Θαλάμου (mm) Μέγιστο Εμβαδό Θαλάμου (τμ)
3 225 1250 1100 700 800 850 0,7
4 300 1350 1250 700 900 1000 0,9
5 400 1450 1400 700 1000 1150 1,17
6 450 1550 1400 800 1100 1150 1,3
7 525 1550 1550 800 1100 1300 1,45
8 600 1550 1650 800 1100 1400 1,6
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΟΡΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Εξ ορισμού, ο θάλαμος του ανελκυστήρα, πρέπει να φέρει πόρτα εσωτερική σε κάθε άνοιγμα του, η oποία πρέπει να είναι αυτόματη.
Υπάρχουν τριών ειδών συνδυασμοί
• Αυτόματη πόρτα στον θάλαμο και ταυτόχρονα αυτόματες πόρτες στους ορόφους,
• Πόρτα θαλάμου τύπου BUS και ημιαυτόματες πόρτες στους ορόφους και
• Αυτόματη πόρτα στον θάλαμο και ημιαυτόματες πόρτες στους ορόφους (σπάνια περίπτωση).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάσει της σχετικής νομοθεσίας απαγορεύεται η χρήση χειροκίνητων πορτών στο εσωτερικό του θαλάμου, ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη ασφαλείας (π.χ. μόνο φωτοκύτταρο).
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ :
Μπορεί να είναι ενός, δυο, τριών, τεσσάρων, έξι ή οκτώ φύλλων, όπως επίσης κεντρικού ή τηλεσκοπικού ανοίγματος. Συνηθέστερη περίπτωση είναι αυτή των δυο φύλλων και ανοίγματος κεντρικού ή τηλεσκοπικού. Οι πόρτες τηλεσκοπικού ανοίγματος διακρίνονται σε δεξιές ή αριστερές, ανάλογα με την φορά προς την οποία ανοίγουν, βλέποντάς τες από έξω (στεκούμενοι στον όροφο).
Η επιλογή του είδους θυρών εξαρτάται από το επιθυμητό καθαρό άνοιγμα και από το διαθέσιμο χώρο που υπάρχει στο φρεάτιο.
Το καθαρό ύψος των πορτών θαλάμου και φρεατίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.000 mm.
Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η ονοματολογία των εξαρτημάτων των αυτομάτων πορτών θαλάμου και ορόφου (φρεατίου)

nomothesia-porta-automati

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διαστάσεις των κασωμάτων, βάσει των οποίων πρέπει να καθορίζονται τα ανοίγματα των τοιχίων του φρέατος.
Βέβαια, κατά τη δόμηση των φρεατίων, μπορούμε να αφήσουμε περισσότερο ή τελείως ανοιχτή την πλευρά των θυρών φρεατίου και να κάνουμε
αργότερα την τελική διαμόρφωση (κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα) με μεταλλικά στοιχεία (πορτασιές).
Παρακάτω δίνουμε τις κύριες διαστάσεις των αυτομάτων πορτών, για να μπορέσει να γίνει εύκολα η επιλογή του είδους τους. Σε κάθε περίπτωση
αναφέρουμε και την συνήθη χρήση τους.
Τα καθαρά ανοίγματα των πορτών PL μπορεί να είναι μεταξύ των 600 και 2500mm και ακέραια πολλαπλάσια των 100mm. Ενδιάμεσα ανοίγματα υπάρχουν μόνο για 650, 750 και 850mm.


ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS (ΦΥΣΟΥΝΑ)
Συνδυάζεται με ημιαυτόματες πόρτες ορόφου και κατασκευάζεται σε ανοίγματα από 600 έως 1000mm ανά 50mm. Ενδείκνυται κυρίως σε
περιπτώσεις κτιρίων κατοικιών και με μειωμένη κίνηση, όπου για λόγους μείωσης κόστους, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ημιαυτόματες (ανοιγόμενες) πόρτες στους ορόφους. Χρησιμοποιούνται επίσης και σε περιπτώσεις ανακαινίσεων, όπου οι ημιαυτόματες πόρτες στους ορόφους είναι δεδομένες. Λειτουργούν πλήρως αυτοματοποιημένα και παρέχουν πλήρη ασφάλεια.

nomothesia-porta-bus

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
Βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ81-1 (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες και ΕΝ81-2 (για υδραυλικούς ανελκυστήρες), καθορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις που επιτρέπεται να έχει ένας θάλαμος ανελκυστήρα συναρτήσει του ωφελίμου φορτίου του. Δεν επιτρέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν (για το ωφέλιμο φορτίο που επιλέγουμε), για να μην υπάρχει περίπτωση να υπερφορτωθεί.
Βάσει του προτύπου αυτού έχουμε τα παρακάτω.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (m2)
1 100 0,37
2 180 0,58
3 225 0,70
4 300 0,90
5 375 1,10
6 450 1,30
7 525 1,45
8 600/630 1,60/1,66
9 675 1,75
10 750 1,90
11 825 2,05
12 900 2,20
13 975 2,35
13 1000 2,40
14 1050 2,50
15 1125 2,65
16 1200/1250 2,80/2,90
17 1275 2,95
18 1350 3,10
19 1425 3,25
20 1500 3,40
21 1600 3,56
26 2000 4,20
33 2500 5,00

Για φορτία πέρα των 2500Kg προστίθενται 0,16 m2 για κάθε επιπλέον φορτίο 100 Kg
Για ενδιάμεσα φορτία η επιφάνεια προσδιορίζεται με γραμμική παρεμβολή

Παράδειγμα:

Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν ανελκυστήρα 10 ατόμων, τότε το μέγιστο εμβαδόν θαλάμου είναι 1,90m2.  Συνεπώς μια διάσταση θαλάμου 1100×1700 που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 1,87 m2 είναι αποδεκτή

Go to Top