ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η τεχνική μας εταιρία πρωτοπορεί και μειώνει ακόμα περισσότερο τις τιμές συντήρησης ανελκυστήρα, με τιμές που ξεκινούν από τα 30€ (με 24ωρη τεχνική υποστήριξη). Ενημερωθείτε και ζητήστε άμεσα την προσφορά μας…

Τα εξειδικευμένα και αδειούχα συνεργεία συντήρησης μας, εργάζονται καθημερινά για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Παρέχουμε 24ωρη τεχνική υποστήριξη και ένα μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε βλάβη.

Σε κάθε πρόγραμμα συντήρησης η εταιρία μας προσφέρει:

 • Προγραμματισμένο και τακτικό έλεγχο συντήρησης

 • Δωρεάν 24ωρη τεχνική εξυπηρέτηση και άμεση ανταπόκριση σε κάθε βλάβη

 • Δωρεάν τα αναλώσιμα λιπαντικά υλικά συντήρησης, που απαιτούνται σε κάθε συντήρηση του ανελκυστήρα

 • Δωρεάν αντικατάσταση των υλικών μικρής αξίας (λάμπες, σποτ, επαφές κλπ)

 • Άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε φθαρμένου υλικού, προσφέροντας εγγύηση (τουλάχιστον 12μηνών) για κάθε υλικό

 • Έλεγχο και δοκιμές λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας

 • Βελτιστοποίηση της ομαλής κίνησης του θαλάμου (εξάλειψη θορύβων, ομαλότερη επιτάχυνση-επιβράδυνση, μείωση βλαβών)

 • Ρύθμιση μηχανοκίνητων εξαρτημάτων, για βέλτιστη λειτουργία

 • Καθαρισμός μηχανοστασίου, φρεατίου, τροχαλιοστασίου

 • Καθαρισμό και λίπανση, όλων των κινούμενων εξαρτημάτων

 • Δωρεάν υποστήριξη σε κάθε διενέργεια περιοδικού ελέγχου

 • Ειδικό αρχείο καταγραφής συντηρήσεων, βλαβών και επισκευών

 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης του ανελκυστήρα

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και ενημερωθείτε για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας…