ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
Βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ81-1 (για ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες και ΕΝ81-2 (για υδραυλικούς ανελκυστήρες), καθορίζονται οι μέγιστες διαστάσεις που επιτρέπεται να έχει ένας θάλαμος ανελκυστήρα συναρτήσει του ωφελίμου φορτίου του. Δεν επιτρέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν (για το ωφέλιμο φορτίο που επιλέγουμε), για να μην υπάρχει περίπτωση να υπερφορτωθεί.
Βάσει του προτύπου αυτού έχουμε τα παρακάτω.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΦΟΡΤΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (m2)
1 100 0,37
2 180 0,58
3 225 0,70
4 300 0,90
5 375 1,10
6 450 1,30
7 525 1,45
8 600/630 1,60/1,66
9 675 1,75
10 750 1,90
11 825 2,05
12 900 2,20
13 975 2,35
13 1000 2,40
14 1050 2,50
15 1125 2,65
16 1200/1250 2,80/2,90
17 1275 2,95
18 1350 3,10
19 1425 3,25
20 1500 3,40
21 1600 3,56
26 2000 4,20
33 2500 5,00

Για φορτία πέρα των 2500Kg προστίθενται 0,16 m2 για κάθε επιπλέον φορτίο 100 Kg
Για ενδιάμεσα φορτία η επιφάνεια προσδιορίζεται με γραμμική παρεμβολή

Παράδειγμα:

Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν ανελκυστήρα 10 ατόμων, τότε το μέγιστο εμβαδόν θαλάμου είναι 1,90m2.  Συνεπώς μια διάσταση θαλάμου 1100×1700 που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 1,87 m2 είναι αποδεκτή