Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ., ΦΕΚ 210 Α/18/12/85), όταν σε ένα κτίριο υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της επιφανείας του περιβάλλοντος χώρου και του δαπέδου του τελευταίου ορόφου μεγαλύτερη από 9 μέτρα, τότε είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων.
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
• Το καθαρό πλάτος του θαλάμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1100mm, και το καθαρό βάθος του (από την πόρτα μέχρι απέναντι) τουλάχιστον 1400mm. Οι ελάχιστες αυτές διαστάσεις αντιστοιχούν σε εμβαδόν Ε=1,54m2, το οποίο αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 8 ατόμων (ωφελίμου φορτίου 600 ή 630 kg)
• Σε περίπτωση που ο θάλαμος έχει δυο πόρτες υπό γωνία , τότε η διάσταση του θαλάμου από την (κάθε) πόρτα μέχρι απέναντι πρέπει να είναι τουλάχιστον 1400mm, οπότε προκύπτει θάλαμος διαστάσεων (ΠxB) 1400x1400mm που έχει εμβαδόν Ε=1,96m2 , που αντιστοιχεί σε ανελκυστήρα 10 ατόμων
• Σε κτίρια με τέσσερις ορόφους και άνω είναι προτιμότερο ο ανελκυστήρας να έχει διαστάσεις (ΠxB) 1100x2200mm για να δέχεται και φορείο.
• Αξίζει να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα με τον ΓΟΚ, στις περιπτώσεις όπου στο κτίριο υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας, τότε αυτός μπορεί να είναι και μικρότερων διαστάσεων (π.χ. για ωφέλιμο φορτίο 300Kg) με την προϋπόθεση όμως ότι ο πρώτος μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους ορόφους του κτιρίου.

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ
• Το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας , καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ81-70 απαιτείται ελάχιστο άνοιγμα πόρτας 800mm. Σύμφωνα όμως με τον ελληνικό Γ.Ο.Κ., το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας πρέπει να είναι 850mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ
• Τα εσωτερικά τοιχώματα πρέπει να είναι αντοχής από μη ανακλαστικό υλικό. Πρέπει να έχουν χρωματική αντίθεση με το δάπεδο.
• Είναι αναγκαίο να υπάρχει περιμετρικά στα τοιχώματα χειρολισθήρας εντόνου χρώματος σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο και αναδιπλούμενο κάθισμα.
• Το δάπεδο πρέπει να είναι αντιολισθηρό, λείο και να διευκολύνει τους ελιγμούς αναπηρικού αμαξιδίου.
• Ο φωτισμός στο δάπεδο να είναι 50-75 lux, κάθετος, ομοιόμορφα κατανεμημένος.
• Οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, όταν δεν υπάρχει χώρος για περιστροφή, χρειάζονται καθρέπτη τοποθετημένο απέναντι από την πόρτα, του οποίου η κάτω πλευρά πρέπει να απέχει από το δάπεδο 700mm και η επάνω να φτάνει σε ύψος 2.000mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ
• Στα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας οι πόρτες του φρέατος μπορεί να είναι και ανοιγόμενες, όμως ο μηχανισμός (ελατήριο) που τις κλείνει πρέπει να ρυθμίζεται κατάλληλα, για την απρόσκοπτη χρήση των ανελκυστήρων από άτομα με μειωμένη δύναμη ή προβλήματα στη κίνηση (μέγιστη απαιτούμενη δύναμη για άνοιγμα πόρτας 15 Newtons). Όπου όμως για λόγους ασφαλείας τοποθετούνται και πόρτες στον θάλαμο, δεν επιτρέπεται να είναι ανοιγόμενες αλλά μόνο συρόμενες.
• Στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό πρέπει να είναι αυτόματες συρόμενες. Η ταχύτητα με την οποία κλίνει μία αυτόματη πόρτα και ο χρόνος αναμονής, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ασφαλούς και αυτόνομης κίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η ταχύτητα αυτή δε πρέπει να υπερβαίνει τα 0.30μ/sec ενώ ο χρόνος αναμονής να μην είναι μικρότερος από 6 sec. Ακόμη πρέπει να διαθέτει φωτοκύτταρο χαμηλά και μηχανισμό ασφαλείας που την ανοίγει ξανά αν συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση.