24Η Τεχνική Εξυπηρέτηση | 22410 82841 . 6936636936 - 6936874188

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Το μηχανοστάσιο είναι ο χώρος όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί ο κινητήριος μηχανισμός του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και ο κεντρικός πίνακας αυτοματισμού και ελέγχων. Το μηχανοστάσιο πρέπει να είναι χώρος κλειστός, με στερεούς τοίχους, οροφή και δάπεδο και πρέπει να είναι προσιτός μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς [...]

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΟΙΧΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 1. Σε τμήματα του κτιρίου όπου απαιτείται το φρεάτιο να συμβάλλει κατά της εξάπλωσης πυρκαγιάς, πρέπει αυτό να περικλείεται πλήρως από αδιάτρητα τοιχώματα, δάπεδο και οροφή. Τα μόνα ανοίγματα που επιτρέπονται, είναι αυτά που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανελκυστήρα (θύρες φρεατίου, ανοίγματα εξαερισμού, οπές μεταξύ φρεατίου και μηχανοστασίου, ..…) Τα τοιχία [...]