ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ., ΦΕΚ 210 Α/18/12/85), όταν σε ένα κτίριο υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της επιφανείας του περιβάλλοντος χώρου και του δαπέδου του τελευταίου ορόφου μεγαλύτερη από 9 μέτρα, τότε είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον ανελκυστήρα προσώπων. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ • Το καθαρό πλάτος του θαλάμου πρέπει [...]