ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ ΦΕΚ 2760/Β΄/03.07.2019